18 Ιουνίου 2013

Και βγήκαν όλοι νικητές, και χάσαν όλοι οι άλλοι


Από χτες που δημοσιεύτηκε η προσωρινή διαταγή του προέδρου του ΣτΕ σχετικά με το κλείσιμο της ΕΡΤ έχει κυριαρχήσει μια απίστευτη σύγχυση σχετικά με το τι λέει και (κυρίως) τι δεν λέει τέλος πάντων το Συμβούλιο της Επικρατείας, αν η ΕΡΤ ξανανοίγει ή όχι, τι γίνεται με τους εργαζομένους κλπ. Ας κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, εστιάζοντας κυρίως στο πρακτικό κομμάτι της υπόθεσης.

Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μιλάμε για προσωρινή διαταγή και όχι για δικαστική απόφαση: αυτό σημαίνει ότι ο δικαστής δεν έχει μπει στην ουσία της υπόθεσης, δεν κρίνει αν η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που διατάζει το κλείσιμο της ΕΡΤ είναι νόμιμη ή παράνομη, αν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που τροποποίησε τον νόμο βάσει του οποίου εκδόθηκε η ΚΥΑ είναι αντισυνταγματική κλπ. Στο στάδιο αυτό της διαδικασίας, ο δικαστής σταθμίζει μόνο τις συνέπειες που θα έχει η άμεση και πλήρης εφαρμογή της ΚΥΑ τόσο για τους αιτούντες (δηλαδή τους εργαζομένους) και την τυχόν ανεπανόρθωτη βλάβη που μπορεί να υποστούν, όσο και για το δημόσιο συμφέρον και την τυχόν ωφέλεια που μπορεί να προκύψει. Παίρνοντας υπ' όψη τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του ΣτΕ, το μόνο που μπορούμε να συμπεράνουμε από το ίδιο το γεγονός της έκδοσης της προσωρινής διαταγής είναι ότι ο πρόεδρος του ΣτΕ κ. Μενουδάκος δεν έκρινε προφανώς αβάσιμους τους επί της ουσίας ισχυρισμούς των εργαζομένων (διότι σε αυτήν την περίπτωση δεν θα εξέδιδε προσωρινή διαταγή).

Τώρα: ένας περιορισμός που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν έχουμε τα δικόγραφα που κατέθεσε η ΠΟΣΠΕΡΤ για να δούμε τι ακριβώς ζητάει. Μπορούμε ωστόσο να υποθέσουμε, χωρίς μεγάλο κίνδυνο να πέσουμε έξω, ότι οι εργαζόμενοι ζήτησαν την ακύρωση (και την αναστολή εφαρμογής) ολόκληρης της ΚΥΑ και όχι μερικών μόνο διατάξεων -ζήτησαν δηλαδή να επανέλθουν τα πράγματα από νομικής πλευράς στην κατάσταση που ήταν μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα.

Οπότε, για να καταλάβουμε τι ακριβώς διατάζει ο κ. Μενουδάκος, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να διαβάσουμε την προσωρινή διαταγή σε αντιπαραβολή με την προσβαλλόμενη ΚΥΑ, ώστε να δούμε ποιων διατάξεων της τελευταίας διατάζει την αναστολή εφαρμογής και ποιων όχι.

Διατάζει λοιπόν ο κ. Μενουδάκος:

1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης [τάδε] Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το µέρος της, µε το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραµένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).

Η λέξη-κλειδί εδώ είναι το "αποκλειστικά". Η προσβαλλόµενη ΚΥΑ αποτελείται συνολικά από 7 άρθρα. Ο κ. Μενουδάκος διατάζει την αναστολή εφαρμογής δύο μόνο διατάξεων: της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1 (και μάλιστα όχι όλης: απουσιάζει κάθε αναφορά στην "κυκλοφορία εκδόσεων", π.χ.), και της δεύτερης περίπτωσης της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 2. Για τα υπόλοιπα σιωπά, και εφόσον σιωπά παναπεί ότι δεν αναστέλλει την εφαρμογή τους. Πράγμα που σημαίνει ότι: α) δεν αναστέλλεται η κατάργηση του νομικού προσώπου ΕΡΤ Α.Ε. και όλων των θυγατρικών του (άρθρο 1 παρ.1 της ΚΥΑ), β) δεν αναστέλλεται η μεταβίβαση της περιουσίας της ΕΡΤ Α.Ε. στο Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 2), γ) δεν αναστέλλεται η λύση όλων των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων (άρθρο 3), δ) δεν αναστέλλεται η θέση της περιουσίας της εταιρείας (και όχι της ίδιας της εταιρείας) στο sui generis καθεστώς της "ειδικής διαχείρισης" (άρθρο 4Α).

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομικό πρόσωπο "ΕΡΤ Α.Ε." δεν υπάρχει, οι μέχρι πρότινος εργαζόμενοι σε αυτό είναι υπό απόλυση, η περιουσία της ΕΡΤ έχει περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο, και τη διαχειρίζεται ο Διαχειριστής που όρισαν ο Στουρνάρας με τον Κεδίκογλου.

Η εύλογη απορία που προκύπτει είναι η εξής: μα καλά, αφού η ΕΡΤ Α.Ε. δεν υπάρχει πια και αφού οι συμβάσεις των εργαζομένων έχουν λυθεί, πώς θα ξαναρχίσει η μετάδοση εκπομπών και πώς θα ενεργοποιηθούν οι συχνότητες;

Έρχεται λοιπόν ο κ. Μενουδάκος και διατάζει το δίδυμο της συμφοράς Στουρνάρα-Κεδίκογλου να λάβουν "τ[α] αναγκαί[α] οργανωτικ[ά] µέτρ[α] για τη συνέχιση της µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστηµα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον" κλπ. Και εδώ ακριβώς είναι που αρχίζει η σύγχυση και που ο κάθε ενδιαφερόμενος ερμηνεύει την προσωρινή διαταγή καταπώς τον βολεύει.

Ο πρόεδρος του ΣτΕ διατάζει εν ολίγοις να συνεχιστούν οι εκπομπές από τις συχνότητες της πρώην ΕΡΤ και να λειτουργήσουν διαδικτυακοί ιστότοποι "από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα": ποιον φορέα όμως; Απ' όσο ξέρω έναν είχαμε, την ΕΡΤ, η οποία πλέον τυπικά δεν υπάρχει, όπως είδαμε προηγουμένως. Το Ελληνικό Δημόσιο (που τη διαδέχεται) είναι μεν... δημόσιο, δεν είναι όμως ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Γυρίζοντας λίγο πιο πίσω στο σκεπτικό της προσωρινής διαταγής, βλέπουμε ότι ο κ. Μενουδάκος αναγνωρίζει ως "αποτέλεσμα" της προσβαλλόµενης ΚΥΑ "να µην επιτελείται η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του [νόμου] συµβολή δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενηµέρωση, στη µόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της οµογένειας". Συμπεραίνουμε επομένως ότι ο "δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας" που θα αναλάβει να εκπέμψει από τις συχνότητες της ΕΡΤ και να λειτουργήσει τους ιστοτόπους θα πρέπει να συμβάλλει στην ενημέρωση κλπ του ελληνικού λαού, επομένως δεν αρκεί π.χ. να μεταδίδεται από τις συχνότητες κλασική μουσική σε κονσέρβα με φόντο γραφικά τοπία των ελληνικών βουνών και των κάμπων: θα χρειαστεί κάποιου είδους ραδιοτηλεοπτικό και ψηφιακό περιεχόμενο, και οι πιθανές/δυνατές λύσεις, όσο μπορώ να σκεφτώ, είναι οι εξής τρεις:

α) Με νεότερη ΚΥΑ ανακαλείται (οικειοθελώς από την κυβέρνηση) η προηγούμενη, εν όλω ή εν μέρει, προκειμένου να αξιοποιηθεί ο μέχρι πρότινος υφιστάμενος και ήδη καταργημένος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, δηλαδή... η ΕΡΤ, για το χρονικό διάστηµα μέχρι να δημιουργηθεί καινούργιος. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι κάτι τέτοιο αποκλείεται, γιατί θα αποτελούσε σχεδόν πλήρη υποχώρηση της πλευράς Σαμαρά και θα έπληττε το ίματζ του αποφασιστικού μεταρρυθμιστή που τα βάζει με τους βολεμένους κλπ κλπ.

β) Με νεότερη ΚΥΑ που θα συμπληρώνει την προηγούμενη (...), ή με, αχέμ, δημιουργική ερμηνεία της ήδη υπάρχουσας (ξανά αποσιωπητικά...), παρέχεται η εξουσία στον ειδικό διαχειριστή να συστήσει κάποιο (μεταβατικό) νομικό πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει να κάνει τις εκπομπές, προφανώς στο ελάχιστο δυνατό: δηλαδή δελτία ειδήσεων και υλικό αρχείου. Ας επισημάνουμε ότι η υπάρχουσα ΚΥΑ προβλέπει ήδη πως ο ειδικός διαχειριστής μπορεί "για τις ανάγκες της διαχείρισης" να συνάπτει για λογαριασμό του Δημοσίου συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

γ) Με αξιοποίηση κάποιας άλλης νομοθετικής διάταξης γενικής ισχύος, που πιθανόν να υπάρχει καταχωνιασμένη σε οποιοδήποτε νομοθέτημα της μνημονιακής περιόδου ή και παλιότερο, και που αν δεν υπάρχει πανεύκολα τη φτιάχνουμε στο πιτς φυτίλι και την περνάμε με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, προβλέπεται η δημιουργία κάποιου "οχήματος ειδικού σκοπού", κάποιου νομικού προσώπου δηλαδή, είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη διάρκεια και αντικείμενο να τρέξει ένα κάποιο τηλεοπτικό/ραδιοφωνικό/διαδικτυακό πρόγραμμα μέχρι να συσταθεί ο καινούργιος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις έχουν βέβαια τα προβλήματά τους: καταρχήν (ή καταρχάς) πρόκειται στην ουσία για παραλλαγές της "συμβιβαστικής" πρότασης Σαμαρά που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες και που την απέρριψαν τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΔΗΜΑΡ. Κατά δεύτερον, δημιουργούν την ανάγκη να στηθεί ένα τσάτρα-πάτρα οργανόγραμμα και να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό, έστω και με συμβάσεις έργου, με διαδικασίες σούπερ-εξπρές και -εκ των πραγμάτων- αδιαφανείς. Ωστόσο, από τυπικής πλευράς, πρόκειται για ενδεχόμενες λύσεις που συμμορφώνονται με την προσωρινή διαταγή. Ή που εν πάση περιπτώσει μοιάζουν να συμμορφώνονται, πράγμα που στην προκειμένη περίπτωση έχει το ίδιο αποτέλεσµα.

Σε εντελώς ελεύθερη απόδοση, η διαταγή του κυρίου Μενουδάκου λέει στην κυβέρνηση "κοίτα, έκανες μαλακία που έκλεισεις την ΕΡΤ χωρίς να έχεις έτοιμη τη διάδοχη κατάσταση ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι βασικές έστω λειτουργίες της, αλλά εγώ δεν μπορώ να σε υποχρεώσω να την ξανανοίξεις. Οπότε σου πετάω πίσω το μπαλάκι, και κόψε το κεφάλι σου τώρα, μέχρι να ετοιμάσεις τον καινούργιο φορέα που λες πως θα φτιάξεις, να βρεις πώς θα λειτουργήσουν οι συχνότητες και τα ιντερνέ (sic)".

Και μ' αυτά και μ' αυτά, όλοι μπορούν να αισθάνονται και να δηλώνουν δικαιωμένοι, πλην των εργαζομένων οι οποίοι μπορούν να αισθάνονται οιονεί απολυμένοι -οι δε εργαζόμενοι στα μουσικά σύνολα, στη Ραδιοτηλεόραση, σε άλλες θυγατρικές που δεν έχουν άμεση σχέση με τις εκπομπές, ακόμα και στα περιφερειακά ραδιόφωνα- μπορούν να αισθάνονται και εντελώς απολυμένοι, αφού η προσωρινή διαταγή τους αφήνει στο περιθώριο. Και όλα αυτά, με δύο ακόμη επεισόδια να απομένουν στο δικαστικό σήριαλ: την αίτηση αναστολής, που θα συζητηθεί από την Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ κάπου τώρα στα κοντά, και την αίτηση ακύρωσης, όπου πλέον το Συμβούλιο της Επικρατείας (λογικά σε Ολομέλεια) θα μπει εντελώς στην ουσία της υπόθεσης -η οποία όμως, απ' ό,τι διαβάζω, πρόκειται να συζητηθεί περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, παναπεί πολλά μπορεί να έχουν συμβεί μέχρι τότε.

Τώρα δηλαδή εδώπουταλέμε δεν ξέρω αν βοήθησα να ξεκαθαριστούν τα πράγματα ή να μπερδευτούν χειρότερα... αλλά δεν φταίω κιόλας αν η κατάσταση είναι από μόνη της μπάχαλο, φταίω;

ΥΓ: Όπως θα έχει παρατηρήσει ίσως ο τακτικός αναγνώστης, το ιστολόγιο είχε περιπέσει σε μακρά σιωπή εδώ και κάτι μήνες. Ο λόγος είναι ανωτέρας -πλην ευτυχούς- βίας: από τον Φεβρουάριο, το χασοδικαίικο έχει αβγατίσει κατά ένα στόμα, και το καινούργιο προσωπικό είναι πλήρους απασχόλησης και με σύμβαση αορίστου χρόνου, έχει δε επιβάλλει την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων. Εν πάση περιπτώσει, το μαγαζί δεν κλείνει, θα συνεχίσει να εκπέμπει στο μέτρο του δυνατού -αν και εκ των πραγμάτων έχει μετακομίσει τις πιο πολλές δραστηριότητές του στο πιο άμεσο και πρόχειρο περιβάλλον του τουίτερ. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο που προ καιρού μου έστειλε ένα ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό ημέιλ, και στον οποίο ποτέ δεν απάντησα μέσα στη φούρια των ημερών εκείνων, καθώς και τους άλλους φίλους που με προέτρεψαν να το ξαραχνιάσω το ρημάδι.


.

40 σχόλια:

 1. Να σας ζήσει το νέο στόμα καταρχάς, και για τα άλλα τα βρίσκουμε. :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Να σας ζήσει καταρχήν το χασοδικάκι! :)

  Σ'ευχαριστούμε για την απλή και κατανοητή ανάλυση, και γράφε σε παρακαλούμε όσο μπορείς, μην το αφήνεις το μαγαζί ν'αραχνιάσει. Είναι πολύτιμο να έχουμε κάποιον να μας εξηγεί το μπάχαλο που ζούμε! :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πιάσαν τόπο οι αιτήσεις μου :)

  Έτσι που τα λες είναι. Εξακολουθώ όμως να μην καταλαβαίνω πώς ειναι δυνατόν να εννοεί να δημιουργηθεί ένας φορέας μέχρι να συσταθεί ο άλλος. Πιστεύω ότι είναι ηθελημένα ασαφής (για να μην πω κακογραμμένη και με πούνε ασεβή) διότι η "συνέχιση της μετάδοσης" δεν σημαίνει "επανέναρξη", προϋποθέτει την ύπαρξη του φορέα που μετέδιδε.
  Αλλά ότι η ΕΡΤ παραμένει καταργημένη, παραμένει...

  Εύχομαι κι από δω να σας ζήσει το Χασοδικάκι :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι πράγματι παράλογο, αλλά (πρόσεξε) ο Μενουδάκος δεν το επιβάλλει: απλώς το αφήνει ανοιχτό σαν δυνατότητα. Πάρε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα σου λέει (α προπό, έχεις ξαναδεί τη φράση αυτή σε δικαστική διάταξη;)

   Διαγραφή
  2. Όχι δεν έχω δει. Ομολογουμένως ούτε τόση προχειρότητα, άντε ψέμματα έχω δει αλλά από το ΣτΕ δεν την περίμενα. Αν τους δίνει το πράσινο φως να κάνουνε ένα γελοίο μεταβατικό φορέα για να εκπέμπουν όλες οι συχνότητες το ίδιο πρόγραμμα μιλάμε ή βλακεία επιπέδου αμοιβάδας ή για κυβερνητικό δάχτυλο μη σου πω πολλά δάχτυλα. Δεν ξέρω ποια από τις δύο πιθανότητες με θλίβει περισσότερο...

   Για να μην πιάσουμε το σκέλος πριν τη διαταγή, για την κατάργηση της ΕΡΤ ενώ δεν συνέτρεχαν οι ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 66 επιβάρυνσης του προϋπολογισμού ή έστω επιχορήγησης, για να μην πιάσουμε για τις μαζικές απολύσεις και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, για το κόστος της κατάργησης (μόνο τις αποζημιώσεις να βάλεις) και λοιπά απίθανα...

   Διαγραφή
  3. Αυτό θα το είδες υποθέτω...
   http://www.ertopen.com/eidiseis/item/249-nomikh-yphresia-ths-ert-h-ypostash-ths-ert-diathreitai#.UcCXKuuJ3Yt

   Διαγραφή
  4. Εντάξει, όμως τα θέματα αυτά θα εξεταστούν κατά τον πλήρη ακυρωτικό έλεγχο, δεν είναι για το στάδιο της προσωρινής διαταγής.

   Το άλλο το είδα, αλλά προτιμώ να μην το σχολιάσω.

   Διαγραφή
 4. Ο εκκαθαριστής ή προσωρινός διαχειριστής της καταργημένης ΕΡΤ μπορεί να αναλάβει αυτό τον ρόλο. Έως ότου εκκαθαριστεί πλήρως η επιχείρηση, αυτή μπορεί να αναλάβει τις υποτυπώδεις υποχρεώσεις της. Ίσως να σφάλω, αλλά θα με ενδιέφερε η άποψη σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται για εκκαθάριση ΑΕ με τη συνήθη έννοια του όρου, αλλά για "ειδική διαχείριση", και μάλιστα (το γράφω και στο ποστ) όχι της ίδιας της εταιρείας αλλά των περιουσιακών της στοιχείων.

   Διαγραφή
  2. Δεν είμαι νομικός, οπότε δικαιολογημένα η απάντηση σου μ μπέρδεψε περισσότερο. Το πρώτο σκέλος της απάντησης "ειδική διαχείριση" το δέχομαι. Με μπέρδεψε όμως όταν μιλάς «όχι της ίδιας της εταιρείας αλλά των περιουσιακών της στοιχείων». Αυτό μου ακούγεται σαν δήμευση της περιουσίας της. Γίνεται χωρισμός ης εταιρίας από τα περιουσιακά της στοιχεία. Τι νόημα έχει αυτό. Σε άλλου είδος εταιρίες η δήμευση έχει συγκεκριμένους σκοπούς, αλλά εδώ προφανώς δεν έχουμε μια συνηθισμένη εταιρία. Τέλος πάντων, ευχαριστώ για την απάντηση.

   Διαγραφή
  3. Να με συμπαθάς, θα προσπαθήσω να το κάνω πιο ξεκάθαρο.

   Δεν πρόκειται για δήμευση. Το νομικό πρόσωπο ΕΡΤ παύει να υπάρχει και η περιουσία του περιέρχεται στο Δημόσιο. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες μέχρι να συσταθεί το νέο σχήμα, και να μεταβιβάσει τα περιουσιακά στοιχεία σε αυτό. Η διαφορά με την εκκαθάριση είναι ότι στην τελευταία το νομικό πρόσωπο εξακολουθεί να βρίσκεται "εν ζωή". Ελπίζω να είναι πιο σαφές, αν όχι, το ξανασυζητάμε.

   Διαγραφή
  4. Έως εδώ κατανοητά (θεωρώ περιττό συνεχώς να σε ευχαριστώ). Άλλη μια (τελευταία) ερώτηση. Η ΕΡΤ είναι ανώνυμη εταιρία, με έναν μέτοχο το δημόσιο και είναι ΔΕΚΟ. Ως εταιρία έχει τις υποχρεώσεις της. Για την κατάργηση της, ξέχωρα από την σύγκληση έκτακτης συνέλευσης των μετόχων και όλα τα τυπικά, πρέπει να ορισθεί εκκαθαριστής, οπότε ισχύει «την εκκαθάριση είναι ότι στην τελευταία το νομικό πρόσωπο εξακολουθεί να βρίσκεται "εν ζωή"». Αλλά ακόμα και για τον διαχειριστή θα έπρεπε να ισχύει αυτό, αλλά οι διαφορές θα μου φανούν ακόμα πιο πολύ δυσνόητες. Δεν είναι απλώς μια διεύθυνση σε ένα υπουργείο που την καταργούν. Ελπίζω να είναι κατανοητή η ερώτηση. Πως καταργείς μια ανώνυμη εταιρία του δημοσίου με αποκλειστικό και μόνο μέτοχο το δημόσιο. Όσο να ‘ναι, είχε κάποια εμπορική δραστηριότητα.

   Διαγραφή
  5. Σωστές είναι οι απορίες σου, αλλά από αυτό το σημείο και πέρα δεν έχω απάντηση: είναι η πρώτη φορά απ' όσο ξέρω που εφαρμόζεται η συγκεκριμένη διαδικασία, οπότε η νομιμότητά της δεν έχει ελεγχθεί δικαστικά. Κατ' αυτή την έννοια, η απόφαση του ΣτΕ επί της ουσίας της υπόθεσης, όταν εκδοθεί, θα αποτελέσει προηγούμενο που πιθανόν να μας δώσει κι έναν μπούσουλα για το μέλλον.

   Διαγραφή
 5. Η ελεύθερη απόδοση, όλα τα λεφτά! Να σου ζήσει ο καινούργιος στόμας! :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλώς να τον μεγαλώσετε κύριε Χασοδίκα τον καινούριο σας συμβασιούχο! Αν είναι να γίνει τόσο διαφωτιστικός όσο εσείς, χαλάλι σας να περιμένουμε και μήνες και χρόνια για εξηγήσεις περί του μπάχαλου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πόσο πιο απλά θα ήταν λοιπόν τα πράγματα να η προσωρινή διαταγή αφορούσε και την αναστολή της λύσης του νομικού προσώπου και προσωρινή αναστολή των απολύσεων. Πόσο πιο καλά θα ήταν, αλλά και το ΣτΕ έχει καταντήσει ένα κοτέτσι με πολλές κότες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Αυτό θα μπορούσε να γίνει αν η ΕΡΤ δεν είχε ήδη κλείσει (νομικά πάντα), αν δηλαδή είχε προβλεφθεί κάποια προθεσμία μεταβατικής λειτουργίας της. Από τη στιγμή που έκλεισε, όμως, προσωρινή διαταγή για την αναβίωσή της νομίζω πως είναι έξω από τις δυνατότητες του ΣτΕ. *Νομίζω*, λέω: δεν έχω πρόχειρη βιβλιογραφία για να το επαληθεύσω.

   Διαγραφή
 8. Να σας ζήσει το χασοδικάκι και να σας βλέπουμε πού και πού!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ πολύ! Περνάω τακτικά από το δικό σας διαδικτυακό στέκι, αλλά αθόρυβα :)

   Διαγραφή
 9. Παρά τις αρχικές αμφιβολίες σου, μαζί σου. Δεν μπορεί να συναχθεί συνέχιση λειτουργίας της ΕΡΤ. Μια ερώτηση μόνο, γιατί θεωρείς ότι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ είναι οιονεί απολυμένοι; Εντελώς απολυμένοι είναι (και ίσως κάποιοι να βρουν στον ήλιο μοίρα σε μια απο τις εναλλακτικές που αναφέρεις ή/και στο νέο φορέα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να σου πω. Δεν είμαι βαθύς γνώστης του θέματος, αλλά εικάζω ότι τα εργασιακά της ΕΡΤ θα είναι ένα τουρλουμπούκι από διαφορετικά καθεστώτα, με οργανικούς δημοσίους υπαλλήλους ανάκατα με υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου και ένας θεός ξέρει τι άλλο. Επειδή λοιπόν απ' όσο ξέρω δεν έχει ξαναγίνει ομαδική καταγγελία συμβάσεων εργασίας με υπουργική απόφαση, και επειδή επίσης απ' όσο ξέρω δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις, έχω μια επιφύλαξη για τη νομιμότητα των απολύσεων. Αλλά αν καθόμουν να την αναπτύξω θα μου έβγαινε το ποστ σαν ομιλία του Βενιζέλου :)

   Διαγραφή
 10. Να σου ζήσει η νέα γενιά Χασοδίκη! Welcome back!
  Συμφωνώ απολύτως με την ερμηνεία σου, και μπράβο που τη διαχωρίζεις από τις πολιτικές σου απόψεις, δεν είναι εύκολο. Χθες βράδυ στο απεργιακό δελτίο έκαναν το άσπρο μαύρο όταν διάβασαν την προσωρινή διαταγή.
  Πιστεύω κι εγώ ότι η υπάρχουσα ΚΥΑ δίνει τη δυνατότητα στον ειδικό διαχειριστή να κινηθεί για προσλήψεις και συμβάσεις έργου, ώστε να επαναλειτουργήσει (όχι η ΕΡΤ αλλά) κάποιας μορφής δημόσια ραδιοτηλεόραση όπως ζητάει το ΣτΕ. Επομένως η νομική βάση υπάρχει ήδη, αλλά το πρόβλημα είναι πώς θα εφαρμοστεί. Δε νομίζω ότι μια τέτοια λύση ικανοποιεί τους εργαζομένους της ΕΡΤ, ώστε να λύσουν την κατάληψη και να συνεργαστούν στην εκπομπή νέου προγράμματος. Και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να λύσει η κυβέρνηση.
  Θεωρώ ότι ο Μενουδάκος χειρίστηκε το πρόβλημα έξυπνα και με φειδώ: Σου λέει, ήθελες να κλείσεις την ΕΡΤ, εντάξει την έκλεισες και δεν το αμφισβητώ. Όμως εγώ απαιτώ να εκπεμφθεί σήμα από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Η προφανής επιλογή ως τέτοιος φορέας είναι ... η ΕΡΤ, γιατί δεν έχεις άλλον νόμιμα συσταθέντα δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Αν πάλι θες να συστήσεις καινούριο, θα χρειαστείς νομοθετική ρύθμιση, άρα συνεννόηση με ΠΑΣΟΚ/ΔΗΜΑΡ. Τελοσπάντων εγώ δεν παίρνω θέση, αλλά εσύ κόψε το λαιμό σου να εκπέμψεις. :)
  Η συνέχεια αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μερσί :)

   Με την ευκαιρία: θυμάσαι εσύ αν το ΣτΕ είχε τη δυνατότητα να διατάξει ρητά την προσωρινή "αναβίωση" της ΕΡΤ; Έχω την αμυδρά εντύπωση πως όχι, αλλά δεν είμαι 100 % βέβαιος.

   Διαγραφή
  2. Νομίζω ότι το ΣτΕ θα μπορούσε να είχε να διατάξει την πλήρη αναστολή εκτέλεσης της ΚΥΑ. Αν καταλαβαίνω καλά ο προβληματισμός σου βασίζεται στη γενική αρχή ότι δεν επιτρέπεται στα διοικητικά δικαστήρια η αναστολή εκτέλεσης αρνητικής πράξης, γιατί με αυτό τον τρόπο η δικαστική θα υποκαθιστούσε την εκτελεστική εξουσία.
   Πράγματι, αν κάποιος (π.χ. η ΠΟΣΠΕΡΤ) είχε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό να επαναλειτουργήσει την ΕΡΤ και αυτός είχε αρνηθεί (ρητά ή σιωπηρά) και η ΠΟΣΠΕΡΤ είχε προσβάλει την άρνηση, δε θα μπορούσε να χορηγηθεί αναστολή γιατί θα ισοδυναμούσε με ικανοποίηση του αιτήματος και υποκατάσταση της εξουσίας του υπουργού.
   Εδώ όμως δεν έχουμε κάτι τέτοιο: έχουμε μια ρητή, εκτελεστή πράξη που επέφερε την κατάργηση της ΕΡΤ, και νομίζω ότι δεν θα ήταν πρόβλημα να διαταχθεί η αναστολή της εκτέλεσης της πράξης αυτής, δηλαδή η αναστολή των έννομων αποτελεσμάτων της κατάργησης.
   Κρατώ μια μικρή επιφύλαξη γιατί ούτε εγώ έχω πρόσβαση σε βιβλιογραφία από εδώ που γράφω.

   Διαγραφή
  3. Ο προβληματισμός μου είναι άλλος, δεν το διατύπωσα καλά:
   Ξέρουμε ότι στο στάδιο της προσωρινής διαταγής ο δικαστής δεν μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης -και πάντως δεν εκφέρει κρίση επ' αυτής. Ξέρουμε επίσης ότι οι διοικητικές πράξεις καλύπτονται από το τεκμήριο της νομιμότητας. Επομένως: η αναστολή εκτέλεσης της πράξης επενεργεί σίγουρα για το μέλλον, δλδ από το σημείο έκδοσης της προσωρινής διαταγής και μετά, αλλά για το παρελθόν; Ό,τι έχει γίνει με βάση την (κατά τεκμήριο νόμιμη) εκτελεστή διοικητική πράξη στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοσή της μέχρι την έκδοση της προσωρινής διαταγής, μπορεί να ξεγίνει;

   Με δυο λόγια: η προσωρινή διαταγή επενεργεί ex nunc ή ex tunc;

   Διαγραφή
  4. Θεωρώ ότι λειτουργεί ex tunc, όπως και η αναστολή εκτέλεσης που δίνεται με τη διαδικασία εν συμβουλίω. Για την αναστολή ο Χατζητζανής γράφει (ΚΔΔ, Ερμηνεία κατ’ άρθρον, σελ. 1193): «Τα γενόμενα ουκ απογίγνονται, αλλά τα επανορθώσιμα αποκαθίστανται». Βέβαια εδώ έχουμε διαδικασία του πδ 18/1989 και όχι του ΚΔΔ, αλλά δε βλέπω γιατί να μην ισχύσει η ίδια λογική.
   Το ίδιο προκύπτει (εξ αντιδιαστολής) και από τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ που πόσταρες. Γράφει ο Μπάνος:
   "...3. Δεν θίγεται με την ως άνω Προσωρινή Διαταγή η εκτελεστότητα της κ.υ.α. ,και συνεπώς η Διοίκηση συνεχίζει να την εκτελεί ,ως προς τις ακόλουθες ρυθμίσεις της:
   α) Ως προς την παρ.1 του άρθρου 1, σύμφωνα με την οποία:
   «1. Η Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.), που ιδρύθηκε με τον Ν. 1730/1987 (Α` 145) ως ενιαίος φορέας, καταργείται. Επίσης, καταργούνται οι θυγατρικές εταιρείες που έχουν συσταθεί από την ΕΡΤ- Α.Ε.»"
   Εξ αντιδιαστολής προκύπτει ότι η προσωρινή διαταγή θα μπορούσε και να θίξει την εκτελεστότητα της κατάργησης της ΕΡΤ - πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί μόνο αν επενεργούσε ex tunc.

   Διαγραφή
  5. Χμ. Θα κρατήσω την επιφύλαξή μου για την ώρα: ο μεν Μπάνος μπορεί απλώς να τα κάνει φραγκοδίφραγκα για λόγους άρσης όποιας αμφισβήτησης, όσο για τον Χατζητζανή... η κατάργηση ενός ΝΠ θεωρείται άραγε "γενόμενο που ουκ απογίγνεται" ή "επανορθώσιμο που αποκαθίσταται";

   Εγώ δικηγόρος ξεκίνησα να γίνω, όχι φιλόσοφος που αντιμετωπίζει βαθιά οντολογικά προβλήματα :)

   (πού μπλέξαμε...)

   Διαγραφή
 11. Χασοδικη, αυτό το νέο μέλος είναι η Τρόικα του χασοδικαέηκου ετσι; Σας εχει βαλει σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μεταρρυθμίσεων σωστα? :Ρ

  Εμενα καθολου δε με μπερδεψες, ισα ισ αμου τα εκανες κ ταληρα κ καλη σχεση εγω με τη σιχαμηενη την επιστημη σου δεν εχω :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Να σου ζήσει το νέο μέλος της οικογένειας!!

  Περι της διαταγης και περι αυτου ερμηνειας απ οτι καταλαβα περαν του "κοψτε το λαιμο σαν να υπαρχει συνεχώς δημόσια ενημέρωση" δεν νμζ να υπάρχει κάτι άλλο. Ορεξη να εχει να ερμηνευεις. Και ο Στουρναρας κατά τα φαινόμενα έχει πολύ όρεξη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πάντως για να είμαστε δίκαιοι, πιο ακροβατικές είναι οι ερμηνείες των Βενιζελοκουβέληδων παρά του Στουρνάρα.

   Διαγραφή
 13. Πολύ ἐνδιαφέρουσα ἀνάλυση.

  Διάβασα τόν σύνδεσμο πού παραθέσατε γιά τήν Κ.Υ.Α.

  Στήν 5η διάταξη πού ἐπικαλεῖται ἡ ΚΥΑ λέει ὅτι ἡ ΕΡΤ ἐπιβαρύνει τόν Κρατικό Προϋπολογισμό. Ἐπειδή ἔχουμε ἀκούσει διάφορα πάνω σέ αὐτό τό κρίσιμο ζήτημα, ὑπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα γιά τό πῶς καί πόσο ἐπιβαρύνεται ὁ προϋπολογισμός; Διότι ἀπ' ὅτι ξέρω τό ἀνταποδοτικό τέλος δέν ἔχει σχέση μέ τόν κρατικό προϋπολογισμό. Ἐκτός ἄν τό δίδυμο τῆς συμφορᾶς θεωρεῖ ὅτι ἀφοῦ στό μέλλον θά εἰσπράττει τό δημόσιο γιά λογαριασμό του τά 4 ( ἤ λίγο λιγώτερα) εὐρώ μηνιαίως, ἄρα ἡ τωρινή μή εἴσπραξη σημαίνει ὑλική βλάβη τοῦ δημοσίου.

  Εὐχαριστῶ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στοιχεία δεν έχω πρόχειρα, όχι. Όμως οι εργαζόμενοι επικαλούνται τους δύο τελευταίους ισολογισμούς και ισχυρίζονται ότι η εταιρεία δεν επιβάρυνε τον προϋπολογισμό (το ανταποδοτικό τέλος όντως δεν έχει σχέση). Πιθανότατα, αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που θα συνεκτιμήσει το ΣτΕ όταν εκδικαστεί η αίτηση ακύρωσης, για να κρίνει αν η επίμαχη ΚΥΑ είναι νόμιμη.

   Διαγραφή
 14. Να και η γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τη Διοίκηση από την προσωρινή διαταγή (στο άρθρο υπάρχει και λινκ προς το πεντέφι της γνωμοδότησης).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το ιστολόγιο. Σας έμαθα απ' την αγαπητή Immortalite (χαιρετίσματα). Μερικές σκέψεις μου για το θέμα αν μπορούσε το ΣΤΕ με προσωρινή διαταγή να διατάξει την προσωρινή αναβίωση της ΕΡΤ: σε περιπτώσεις που διατάσσεται η αναστολή διοικητικών πράξεων που προβλέπουν ανάκληση πχ άδειας λειτουργίας ή άδειας παραμονής, η διοίκηση υποχρεούται να εκδώσει νέα διοικητική πράξη, νέα άδεια λειτουργίας κλπ. Στη προκειμένη περίπτωση, αν διέτασσε το ΣΤΕ να ανασταλεί η ΚΥΑ για την ΕΡΤ, έστω και συνολικά, τι διοικητική πράξη θα έπρεπε να εκδώσει η διοίκηση; Το κρίσιμο θέμα εδώ είναι ότι έχουμε κατάργηση ΔΕΚΟ. Η ΕΡΤ μπορεί να επανασυσταθεί μόνο με νόμο, όχι με διοικητική πράξη ή υπ. απόφαση, που δεν μπορεί βεβαίως το ΣΤΕ να διατάξει την ψήφιση νόμου. Αυτό σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, ότι το ΣΤΕ θα μπορούσε να διατάξει την αναστολή της διαδικασίας εκκαθάρισης, ex tunc που είπατε πριν, ώστε να μην δημιουργούνται τετελεσμένα. Ή αυτό που διέταξε με την προσωρινή διαταγή, να λάβει η διοίκηση τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα ώστε να εκπέμπεται σήμα από δημόσιο ραδ/τηλ/κο φορέα κλπ. Τέλος πάντων, θα δούμε και αύριο που συζητείται η αίτηση αναστολής.
  Spyroszer
  (δεν ξέρω πώς να γράψω το όνομά μου στο πάνω μέρος του σχολίου).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σου Σπύρο!
   Για να βάλεις το όνομά σου στο πάνω μέρος του σχολίου πρέπει να κάνεις προφίλ στον blogger. Εδώ δεν είναι Πόρσε να είναι όλα απλά, αλλά τι να κάνουμε που τον Χασοδίκη τον αγαπάμε και του συγχωρούμε την ταλαιπώρια. :)

   (Είδες Χασοδίκη, τα καλύτερα παιδιά στου φέρνω στο σπίτι :) )

   Διαγραφή
  2. (μια φορά δεν έκανα προεπισκόπιση, τρύπωσε ένα ταυ στη ζούλα...)

   Διαγραφή
 16. XA! Tώρα το διάβασα τούτο δω. Welcome to the club και σιδεροκέφαλος!!! :)
  Άντε να ακούμε και καλά νέα σε τούτες τις χρονιές. Να σας ζήσει βρε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ενστάσεις και ισχυρισμοί
κατατίθενται μόνον εγγράφως
(Χασοδίκειος Πολιτική Δικονομία, άρθρον 228)